Köpvillkor

Köp
Beställning kan göras via webbshop, e-mail, telefon eller sms. Vid beställning från webshopen skickas en automatisk orderbekräftelse först och sedan efter att order är kontrollerad skickas en manuell bekräftelse. Har du ej fått någon orderbekräftelse inom 24 timmar, vänligen kontakta oss.  Husk notera hvilken återföseljäre varan önskas hämtas hos. Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus, pris etc. förbehåller vi oss rätten att kunna korrigera detta i efterhand.

Betalning
Betalning kan göras på fölgande vis:

         - Hämta i butik, hos en av våran återförsäljare. Här kan du betala kontant eller med kort när du hämtar varor.

Egen risk
Samtliga produkter används på egen risk, vi tar ej ansvar för ev. fel eller skador som uppstår vid användandet av våra produkter.


PUL - Personuppgifter
Vi följer Personuppgiftslagen och lämnar ej ut några uppgifter om våra kunder. Vi kan dock komma att använda email-adress för utskick av erbjudande.

Pris
I priserna ingår moms med 25 %
Pris som lämnas i den s.k. manuellt skrivna orderbekräftelsen gäller men med följande undantag:
1. När eventuella fraktpriser i efterhand blir högre i och med olika tillägg. Tillägg som kan komma att faktureras i efterhand är:
- Storstadstillägg 75:-
- Uddaortstillägg 250 - 375:-
- Ö-tillägg 250 - 375:-
2. När vårt inköpspris markant förändrats mot förväntat pris

Leveranstid
Vi ger ett så ärligt och klart besked om leveranstid som möjligt, uppstår förseningar underättar vi dig omgående.

Leveranser
Vi erbjuder olika fraktalternativ. Vi erbjuder även fri leverans till tävlingar som vi besöker. Köparen svarar själv för ev. risk i samband med en sådan leverans.

Leveransförsening
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, t ex då våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Transportrisken
Transportrisken övergår från oss till kunden, alternativt fraktbolaget, när varan lämnar vårt lager. Det är upp till köparen att försäkra sig mot ev. skador eller förlorade produkter genom att välja rätt fraktalternativ. Vid eventuell transportskada ska:

1. Synlig skada noteras vid uthämtning/mottagning av godset.
2. Icke synlig skada ska reklameras inom 7 arbetsdagar.

Styckegods medför normalt ersättning enligt transportbranschens normer och det innebär ca 90kr/kg! Alltså måste sepparat försäkring användas om man vill utesluta denna risk.

Outlösta paket
För paket som ej hämtats ut och gått i retur till oss, debiteras en avgift på 200 kr samt dubbla fraktavgiften.

Återbetalningar
Ev. återbetalningar görs i första hand till bankkonto. Återbetalningen sker inom 8 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Garanti
Produkter för tävlingsbruk saknar generellt garantier. Skulle fabrikationsfel upptäckas ersätter vi dem.

Ångerrätt och Öppet Köp i 14 dagar
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. Vi tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som kund står för alla frakter vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 14 dagar. Vi påför även en administrationsavgift om 100:- vid återbetalning när ångerrätten åberopas.

Force majeure mm
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, eller liknande händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal från oss, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.