Ignite Etanol

Ignite Racefuel

Ignite Racefuel

Race etanol bör användas framför pump etanol huvudsakligen på grund av kvalitet, då Pump E85 varierar från ca 70% till över 90% beroende på årstid. På vinterhalvåret reduceras etanol innehållet för att få bättre kallstart. Race E85 har konstant innehåll av etanol, och du får samma kvalitet varje gång. I tillägg är pump etanol tillsatt med ett rött tillsatsmedel som man har upptäckt sätter igen spridare, filter etc. Vilket har orsakat motorhaverier. Vår race E85 har inte den tillsatsen och tvättar ut den röda tillsatsen med tiden från motorer som har kört på pump E85.